verquer.

Jesteśmy interdyscyplinarnie zorientowaną grupą ludzi, którzy starają się kierować swoje i spojrzenie otoczenia poza krawędzie Pomorza Przedniego w szeroki świat. Jesteśmy aktywni w różnych greifswaldzkich organizacjach i inicjatywach i oferujemy warsztaty i szkolenia, projekty w szkołach, szkolenia multiplikatorów i wykłady w zakresie szeroko pojętej tematyki dotyczącej krajów rozwijających się, praw człowieka, sprawiedliwego handlu.

Kontakt i informacja

 


Straze

Pragniemy stworzyć miejsce będące zalążkiem wielu działań i przedsięwzięć, miejsce które będzie promieniowało nowymi ideami wśród społeczności regionu; wolną przestrzeń dla eksperymentu, dla propagowania nowych społeczno-ekonomicznych modeli życia. Miejsce, w którym możliwe będą transkulturalne spotkania a globalny rozwój dokonywał się będzie w najbliższym otoczeniu przez działania o charakterze kulturalnym, pedagogicznym, medialnym, poprzez wspieranie i realizowanie idei demokracji, praw człowieka, przeciwstawianie się rasizmowi, aż po ideę solidarnej ekonomii.

Straze powinno stać się miejscem otwartym dla ludzi pragnących działać na rzecz lokalnej społeczności i kultury, powinno przyczyniać się do budowania sieci powiązań. Poprzez skonsolidowanie naszych idei i projektów pragniemy nadać im większe znaczenie i głośniejsze brzmienie w regionie.

Zdecydowaliśmy się pozostać. W regionie, którego i tak już słabe struktury społeczne są w dalszym ciągu redukowane. Pragniemy tutaj wspólnie żyć i solidarnie tworzyć bezpieczną egzystencję i niezależność.

Kontakt i informacja