Turbina Pomerania jest częścią Kultur- und Initiativenhaus Greifswald e.V, inicjatywy zajmującej się międzynarodowym, przygranicznym wolontariatem w Niemczech. Za pomocą wolontariatu chcemy zmienić świat. Pragniemy wspierać społeczeństwo obywatelskie, rozwijając współpracę pomiędzy organizacjami goszczącymi, w sferze społecznej, kulturalnej i ekologicznej pracy. Zachęcamy młodzież do odbycia rocznego wolontariatu, wspieramy ich, a także lokalne społeczności przy realizacji własnych projektów oraz przy rozwoju osobistym. Nasz projekt Strategic European Voluntary Service Project ‘S.P.I.D.E.R. – Weaving the European Web’ realizowany w latach 2017-2020 dotyczył wysyłania i goszczenia wolontariuszy*szek w ramach programu European Voluntary Service oraz współpracy z międzynarodowymi partnerami.

Wzrost popularności populizmu, rasizmu, częste niehumanitarne wypowiedzi w mediach, zmniejszająca się świadomość o prawach człowieka, oraz zwiększająca się ilość naruszeń praw człowieka w Europie, zwłaszcza w rejonie Pomorza Zachodniego- to powody utworzenia projektu. Chcemy zapobiegać wymienionym wcześniej tendencjom poprzez program European Voluntary Service, seminaria, spotkania, warsztaty z partnerami, konferencję organizowaną pod koniec projektu. Podczas naszego projektu kładziemy największy nacisk na prawa człowieka, temat ten jest dotykany przez różne grupy (europejscy wolontariusze*szki, pracownicy*czki organizacji goszczących, grupy, z którymi wolontariusze*szki pracują podczas wolontariatu). Podczas aktywności, wolonariusze*szki, pracownicy*czki organizacji goszczących oraz różne grupy docelowe zdobędą wiedzę, rozwiną międzykulturowe kompetencje oraz dowiedzą się o możliwościach zaangażowania się w aktywizm o prawach człowieka na różnych poziomach. Co więcej, wzajemnie uzupełniające się aktywności przyczynią się do stworzenia sieci oraz trwałej współpracy związanej z tematem praw człowieka.