Czy chciałbyś*abyś…

-pracować na ekologicznej farmie?
-pomóc w przekształcaniu zabytkowego budynku na centrum
kultury i edukacji?
-wspierać realizację projektów zainicjowanych
przez uchodźców*czynie?
-brać udział w pracach organizacji pozarządowych (NGO) na Białorusi oraz w Polsce?
-dyskutować o prawach człowieka, a także zorganizować festiwal razem z innymi wolontariuszami*kami?

 

Jeżeli jesteś zainteresowany*a pracą w tych właśnie dziedzinach, to wolontariat w naszych organizacjach jest czymś dla ciebie. Na wolontariacie będziesz współtworzył*a organizację w Polsce,  Niemczech lub w innym kraju europejskim. Podczas naszych seminariów, poznasz wolontariuszy*szki z twojego regionu oraz z innych miejsc w Europie. Będziecie mogli wymieniać się swoimi pomysłami, organizować wspólne aktywności, rozwiązywać problemy społeczne w sposób kreatywny, a także poznawać razem nowe miejsca.

Podczas twojego rocznego wolontariatu będziesz w każdym miesiącu dostawał*a kieszonkowe, będziesz miał*a zagwarantowane ubezpiecznie zdrowotne. Jeżeli jesteś wolontariuszem*szką w obcym dla ciebie kraju, to koszty zakwaterowania i biletów, także zostaną tobie zwrócone.
W tym miejscu znajdziesz więcej informacji o organizacjach, w których są wolne miejsca.