Straze

Pragniemy stworzyć miejsce będące zalążkiem wielu działań i przedsięwzięć, miejsce które będzie promieniowało nowymi ideami wśród społeczności regionu; wolną przestrzeń dla eksperymentu, dla propagowania nowych społeczno-ekonomicznych modeli życia. Miejsce, w którym możliwe będą transkulturalne spotkania a globalny rozwój dokonywał się będzie w najbliższym otoczeniu przez działania o charakterze kulturalnym, pedagogicznym, medialnym, poprzez wspieranie i realizowanie idei demokracji, praw człowieka, przeciwstawianie się rasizmowi, aż po ideę solidarnej ekonomii.

Straze powinno stać się miejscem otwartym dla ludzi pragnących działać na rzecz lokalnej społeczności i kultury, powinno przyczyniać się do budowania sieci powiązań. Poprzez skonsolidowanie naszych idei i projektów pragniemy nadać im większe znaczenie i głośniejsze brzmienie w regionie.

Zdecydowaliśmy się pozostać. W regionie, którego i tak już słabe struktury społeczne są w dalszym ciągu redukowane. Pragniemy tutaj wspólnie żyć i solidarnie tworzyć bezpieczną egzystencję i niezależność.

Kontakt i informacja

Numer telefonu +49 3834 77 37 882
e-mail info [at] straze [dot] de
internet www.straze.de

    • Categories: EVS (pl)